Algemene informatie

Disclaimer website
Middels het gebruik van de op deze website aangeboden diensten, wanneer u zowel leest als schrijft, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en deze regels. 

Algemeen
De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk door de redactie samengesteld. Ook wordt geprobeerd de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij geven nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen. 

Gebruik website
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruiken van deze website. 

Intellectueel eigendom
De teksten van deze website mogen, alleen met bronvermelding, zonder voorafgaande toestemming worden overgenomen. 

Prikbord
Alle communicatie op het prikbord, valt volledig onder de verantwoording van de auteur in persoon. Er gelden dezelfde fatsoensregels als in het dagelijks leven. Schelden, vloeken, pesten, discriminerende en seksistische opmerkingen en uitingen welke in strijd zijn met de Nederlandse wet worden geweerd, echter zonder enige garantie. De redactie behoudt te allen tijde het recht een melding te blokkeren of te wissen.
 
Klik hier om terug te keren naar de homepage.