Activiteiten

Oudpapier inzamelingsactie
 
In Pieterburen en Westernieland wordt al jaren gezamenlijk oud papier ingezameld. De opbrengsten van beide containers komen ten goede aan de dorpshuizen van Pieterburen en Westernieland. Voorheen gingen de opbrengsten naar de oude voetbalvereniging PWC.
 
In Pieterburen staat vanaf januari 2020 een vaste container op de hoek van de parkeerplaats van het Pieterplein (helemaal achterin bij het zeehondencentrum). Deze container wordt op afroep geleegd. In Westernieland wordt op de parkeerplaats van de Dirk Wierengastraat (bij de oude school) de container tweemaandelijks geplaatst. De container in Westernieland wordt altijd op dinsdag in de ochtenduren rond 10 uur neergezet en blijft een week staan. Op maandag of dinsdag wordt de container weer weggehaald. Onderaan de pagina staat het schema van Westernieland. De dorpsbewoners kunnen in de beide containers al hun oud papier deponeren. Vriendelijk verzoek aan de dorpsbewoners om altijd van achteren naar voren te stapelen.
 
De overstap in Pieterburen naar een vaste container is om de transportkosten te drukken. De papierprijs is historisch laag en de dorpshuizen moesten het afgelopen jaar geld betalen om het papier te laten inzamelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Door de overstap naar een vaste container in Pieterburen hopen wij te kunnen blijven bijdragen aan recylcing en minder restafval in de gemeente Het Hogeland. Wij hebben de gemeente ook gevraagd of zij, evenals voor de inzameling in Eemsmond, bereid zijn een garantieprijs voor het oud papier af te geven. Hierover is nog geen uitsluitsel. De gemeente is wel bezig de mogelijkheden van ondergrondse papiercontainers te onderzoeken.

Neem bij vragen of klachten over de papierinzameling in Pieterburen s.v.p. contact op met het bestuur van het dorpshuis (adresgegevens staan onderaan aan de pagina van de stichting).

      
 
Planning jaar 2020 Pieterburen
Alle dagen en uren (24/7) 

Planning jaar 2020 Westernieland
Dinsdag 21 januari t/m zondag 26 januari
Dinsdag 24 maart tot en met zondag 31 maart
Dinsdag 19 mei tot en met zondag 26 mei
Dinsdag 21 juli tot en met zondag 28 juli
Dinsdag 22 september tot en met zondag 29 september
Dinsdag 17 november tot en met zondag 24 november
 
Klik hier om terug te keren naar de homepage.