Nieuws en recensies


Corona protocol - donderdag 20 augustus 2020

Het dorpshuis vervult een sociale functie in onze gemeenschap. Met de uitbraak van Covid 19 is er voor het dorpshuis een nieuwe situatie ontstaan, die vraagt om een plan van aanpak en scenario's voor de nabije toekomst, maar ook voor op de langere termijn, omdat niet duidelijk is wanneer de gewone dingen weer kunnen. Ons Corona protocol richt zich op de eerstkomende periode nu het dorpshuis per 1 september weer open gaat, al dan niet onder specifieke voorwaarden. We willen op verantwoorde wijze onze bezoekers weer de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken. De richtlijnen in het protocol worden door de vaste en tijdelijke gebruikers nageleefd. Het bestuur zal dit actief volgen en hierop toezien. Bij verhuur van zaalruimte, is naleving van het Corona protocol een verantwoordelijkheid van huurder. 
 
Algemene RIVM richtlijn, beperking Veiligheidsrisicoís
 • Op het terrein van het Dorpshuis, binnen en buiten, moet tussen volwassenen onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, evenals onderlinge gezinsleden
 • Dorpshuis Pieterburen meldt zich bij de GGD indien ze een ziektegeval (corona) hebben  Algemene RIVM richtlijn
Fysiek contact
 • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed en ten minste 20 sec.
 • Er worden geen handen geschud
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten  
HygiŽnemaatregelen
 • Het Dorpshuis draagt er zorg voor dat de algemene hygiŽnevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
 • Deze maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in het Dorpshuis
 • Na iedere activiteit worden het sanitair, contactoppervlakken en aanraakpunten schoongemaakt en er wordt toegezien op permanente ventilatie
 • Bij binnenkomst vragen wij u uw handen te wassen, dan wel desinfecterende handgel te gebruiken  
Thuisblijfregels
 • Het Dorpshuis past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts
 • Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis  
Gezondheidscheck en registratie
 • Bij reservering dan wel bij binnenkomst worden de bezoekers gezondheidsvragen aangaande Covid 19 gesteld
 • Bij klachten wordt geen toegang verleend
 • Verder dienen bezoekers bij reservering of binnenkomst naam en tel.nr. op te geven    
Kapstokken en jassen
 • Jassen worden opgehangen aan de stoel van gebruiker
 • De kapstokken mogen niet worden gebruikt  
Routing en zaalinrichting
 • Er geldt binnen het Dorpshuis een eenrichtingsverkeer.
 • De routing loopt vanaf de hoofdingang door het halletje aan de voorzijde naar kleine en grote zaal. Bezoekers moeten het dorpshuis verlaten via de zijuitgang, dat is de deur naar buiten in het halletje van de toiletten tussen de grote zaal en biljartzaal
 • Er is met pijlen een looproute aangegeven die gevolgd moet worden.
 • De zitjes zijn ingericht op 1,5 meter afstand en mogen niet worden verplaatst    
Toiletruimtes en halletjes ervoor
 • Door de gebruikers moet in de gaten worden gehouden in hoeverre de toiletten beschikbaar zijn en bewaken hierbij strak de 1,5 meter afstand, ook in de halletjes  
Betalen∑       
 • Betaal de activiteiten zoveel mogelijk contactloos met de pinpas  
Specifiek
 • Tussen bestuur/vrijwilligers en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard worden
 • Bestuur/vrijwilligers met Covid 19 gerelateerde klachten komen niet naar het dorpshuis
Dit Corona Protocol is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Pieterburen op donderdag 20 augustus 2020. 


Terug naar de vorige pagina >